Initiators

Projektet Explorations of Now startades våren 2020 av danskompaniet Cullberg, art collective Kultivator and The Institute for Future Studies med syfte att undersöka hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till ett ökat samhällsengagemang och utforska utmaningarna i att ställa om till ett hållbart liv i en klimatförändrad värld.

Läs mer om initiativtagarna till Explorations of Now:

Vill du kontakta projektet? Skriv till oss på explorationsofnow@gmail.com. För pressfrågor, kontakta hej@sethosten.se.

Skip to toolbar