Fire Talk: Att vara nyfiken grön

THU AUG 19 | 18.00 | Place: Base Camp

Samtalstematik:
Nu är vi inne i sista decenniet. Vi kan känna av nedräkningen. År 2030.

Detta magiska år som världen bestämt nå klimatmålen.

Var står vi i dag?

Och, är det bara naiva romantiker som tror att hållbarhetsmålen kommer att nås eller är även kalkylerande strateger inne på att vi når målen?

Vi bjuder in några personer rör sig mellan näringslivet, akademin, civilsamhället och kultursektorn för att reflektera var vi är idag i förhållande till Agenda 2030 och om mänskligheten främst kan karaktäriseras som naiva romantiker eller kalkylerande strateger.

Deltagare:
GÖRAN GENNVI har jobbat med utvecklingsfrågor sedan mitten av 1980-talet. Det har handlat om alltifrån samhälls-, organisations- och ledarfrågor till personlig utveckling, och så ofta det varit möjligt med naturen som lärare och klassrum. Görans teorier och metoder är en kombination forskningen ifrån MIT och Harvard och visdom från urfolken, First Nation i Nordamerika. Göran har fler styrelseengagemang bl.a. ledamot hos Albaeco – medgrundare Stockholm Resilience Centre.

FILIPPA BERGIN har jobbat med hållbart företagande och samhällspåverkande investeringar i mer än 20 års tid hos bl.a. Världshälsoorganisationen (WHO), Storebrand gruppen, Axel Johnson Gruppen, Axstore, Karolinska Institutet och Amnesty business group. Idag är Filippa chef för forskning och utveckling hos Global Child Forum och har olika styrelseuppdrag inom civilsamhället, internationella organisationer och myndigheter, bl.a. styrelseledamot hos SIDA.

EMMA STENSTRÖM är docent i företagsekonomi och chef för Center for Arts, Business & Culture (ABC) vid Handelshögskolan i Stockholm. Emma forskar och undervisar i hållbarhet, ledarskap och cirkus. Vid sidan av det akademiska, är hon sedan år 2000 regelbunden krönikör i Dagens industri och har bred erfarenhet från olika styrelser. Professionellt och privat försöker hon leva som hon lär, och röra sig mellan olika miljöer.

MAGNUS ÅKERLIND arbetar med konceptutveckling och projektutveckling inom kommunikation, nu hos Stiftelsen Ekskäret, skapat ungdomsturnén we_change (nu hos Fryshuset) och samarbetat med en mängd aktörer så som WWF, IKEA, SIDA, Trygg Hansa, Ungdomar.se med flera. Magnus är också drivande i den ideella föreningen Protus som bl.a. arrangerar lägerverksamhet för unga.

PRATIK VITHLANI är VD för TYP Kulturkapital som arbetar med utvecklingsprocesser hos en rad kulturinstitutioner, kulturmyndigheter och konstnärsdrivna initiativ. Han har en bakgrund inom både med riskkapitalindustrin och management konsulting, och därutöver engagerats i biståndsrelaterade projekt. Pratik är ledamot i Nämnden för Hemslöjdsfrågor och genom uppdrag med Riksteatern varit delaktig i utvecklingen av projektet Explorations of Now.

Skip to toolbar