For English click here

Om Explorations of Now

Explorations of Now är ett unikt samarbete där konst, dans, vetenskap och natur möts för att låta besökarna tillsammans inleda resan mot en hållbar värld. Bakom projektet står danskompaniet Cullberg, konstkollektivet Kultivator och Institutet för Framtidsstudier.

Projektet Explorations of Now startades våren 2020 med syfte att undersöka hur konst och vetenskap tillsammans kan inspirera till ett ökat samhällsengagemang och utforska utmaningarna i att ställa om till ett hållbart liv i en klimatförändrad värld. Under hösten 2020 inleddes projektet med en rad mötesplatser där forskare, konstnärer och engagerade från olika berörda fält samverkade.

Från konsten till vetenskapen

Konstkollektivet Kultivator på Öland och Sveriges mest kända samtida danskompani Cullberg har tillsammans initierat projektet Explorations of Now och bjudit in Institutet för Framtidsstudier. Att initiativet kommer från konsten till vetenskapen är nytt och mångfalden av perspektiv och publik är projektets styrka. Initiativtagarna och medverkande parter är alla verksamma både i storstadsområden och på landsbygden, är både små oberoende aktörer och stora statliga institutioner och alla verkar inom olika delar av samtida konst och vetenskap.

– Med Explorations of Now vill vi tillsammans formulera de frågor vi som ekosystem måste ställa oss nu. Vi står mitt i samtiden och vill föra samman konst, dans och forskning för att hitta fram till ett nytt sorts samtal med biosfären. Både allt liv runt oss och det som finns i våra egna kroppar. Om vi kan föreställa oss en ömsesidighet där vi skapar framtiden ihop, blir hållbarhet en naturlig del av det, och den omställningen vi står inför möjlig, säger Malin Lindmark Vrijman, Kultivator.

Under coronapandemins restriktioner fortsatte projektets utforskande del, som framförallt har skett genom digitala möten och arbete på varsitt håll.

– Många kulturprojekt har ställts in under den här våren på grund av pandemin. För det här projektet var det aldrig aktuellt att ställa in, det handlar ju just om att ställa om. Att anpassa sig efter alla möjliga situationer och oförutsedda händelser, på kort och lång sikt, ligger i projektets natur. Coronaviruset började spridas på allvar i Sverige samma vecka som vårt projekt startade, då visste vi inte hur det skulle komma att påverka oss och projektet. Det har varit en utmanande tid, men en tid som faktiskt har testat vår egen kreativitet och förmåga att föreställa oss en annan, alternativ framtid. Att tänka nytt och se vad som är möjligt när vi slår våra huvuden ihop och tar ansvar för varandra, säger Stina Dahlström, Cullberg.


Orlångens naturreservat

Under två helger i augusti får besökarna uppleva Explorations of Now kostnadsfritt i Orlångens naturreservat i Huddinge – dans, konst och musik mitt i naturen. Upplevelsen utgår från Balingsta Gårds ridhus för att sedan ta besökaren genom en guidad tur runt om i naturreservatet där dansföreställningar, konstinstallationer och performance art presenteras med bergväggar, fält, mossa, träd och vatten som kuliss.

– Äntligen kan vi bjuda in alla, men främst kanske Huddingebor att uppleva konsten och naturen tillsammans i vackra Orlången, säger Jane Hopper, projektledare och en av initiativtagarna för Explorations of Now.


Kultivator är ett konstkollektiv baserat på Öland. Den interdisciplinära verksamheten omfattar konstprojekt och ett jordbruk som möter sociala projekt och miljöaktioner samt ett internationellt residens- och utställningsprogram. Inom residensverksamheten har ett 80-tal konstnärer medverkat genom åren tillsammans med ett 30-tal kor, kycklingar, ankor, får och hästar. Konstkollektivet leds av Mathieu och Malin Vrijman som år 2017 tilldelades Dynamostipendiet av Bildkonstnärsfonden.

Cullberg är ett nationellt och internationellt repertoarkompani, som en del av Riksteatern, med bas i Botkyrka utanför Stockholm. Den samtida dansen från Cullberg möter en stor publik i Sverige och utomlands. Tillsammans med ledande koreografer och konstnärliga team från hela världen undersöker vi idéer om hur dans kan definieras, produceras och presenteras. Det utforskande arbetet är grunden för kompaniet som ständigt befinner sig i centrum av den internationella dansscenen.

Institutet för Framtidsstudier är en statlig forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle. Verksamheten har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer. All forskning som bedrivs här ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. Här blandas och samarbetar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap, företagsekonomi och psykologi.

Postkodstiftelsen är förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet och förmedlar tidsbestämda stöd till projekt som bidrar till en positiv samhällsförändring. Stiftelsen stöttar allmännyttiga organisationer i Sverige och internationellt som aktivt bidrar till uppfyllandet av de globala målen och att skapa positiv förändring genom konkreta insatser. Projekten handlar om allt från mänskliga rättigheter till miljöfrågor samt om social förändring och utbildning genom idrott och satsningar på kultur. Sedan 2007 har 1,5 miljarder förmedlats till över 600 projekt.

Hoppa till verktygsfältet