IFFS

Institutet för Framtidsstudier är en fristående forskningsstiftelse där forskare från olika samhällsvetenskapliga discipliner bedriver forskning om frågor som är av stor vikt för hur vi formar vårt framtida samhälle. Verksamheten har sin grund i 1960-talets insikter om att vi människor på många sätt påverkar inte bara våra egna liv utan även kommande generationer.

All forskning som bedrivs ska ha ett långsiktigt perspektiv och tydlig relevans för vår framtid. Ämnena som studeras byts regelbundet ut, vilket skapar en dynamisk forskningsmiljö. På Institutet för Framtidsstudier blandas och samarbetar forskare från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, idag bland annat sociologi, filosofi, statsvetenskap, företagsekonomi och psykologi.

Besök Institutet för Framtidsstudiers sajt här.

Hoppa till verktygsfältet